Informatie

Disclaimer

De website van StomaShop.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en StomaShop.nl doet haar uiterste best om deze informatie actueel, volledig en juist te houden. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is.

StomaShop.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.  Stomashop.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Wij behouden ons alle rechten voor. Het is niet toegestaan een tekstuele en/of grafische weergave van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken, op welke wijze of in welke vorm dan ook, tevens is het niet toegestaan dat de informatie in een geautomatiseerd (gegevens)bestand wordt opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StomaShop.nl.

StomaShop.nl behoudt zich het recht voor zonder aankondiging de informatie op deze website te wijzigen.